MENÜ GERİ

5 adet ürün bulunmaktadır.
Endüstriyel Temizlik Ürünleri

-Asidik Temizlik Ürünler -Bazik Temizlik Ürünler -Nötralize Edici Ürünler -Pasivasyon Ürünleri

Soğutma Suyu Şartlandırma

Soğutma suyu şartlandırma konusunun temelini, suyun içersinde bulunan kireç tuzlarının, sistemde soğutma işleminin gerçekleştirdiği ısı değiştiricilerde, kireç tabakası meydana getirmesinin önlenmesi oluşturmaktadır.

Kazan Buhar Şartlandırma

-Oksijen Tutucular -Birikinti İnhibitörleri -Buhar Kondens Korozyon İnhibitörleri -Film Yapıcı Aminler

Ön Arıtma (Temiz Su) Şartlandırma

-Antiskalantlar -Biyositler -Asidik/Bazik Yıkama Ürünleri -Kum Filtre Şartlandırma Ürünleri

Atık Su Şartlandırma

-Koagülantlar -Flokülantlar -Emülsiyon Kırıcılar -Renk Gidericiler -Köpük Kesiciler